Gezocht: horecaondernemer met een sociaal hart voor het Kulturhus Beek

Het Kulturhus is een ontmoetingsplek en een sociaal-culturele maatschappelijke voorziening in het hart van Beek, waarin in de meest brede zin (van huisvesting via facilitair tot programmatisch) faciliteiten worden geboden voor tal van maatschappelijke activiteiten (professioneel en vrijwillig) voor, door en in verbinding met de Beekse gemeenschap. Het Kulturhus wil een vriendelijke, uitnodigende, open en betrokken speler zijn in het sociaal-maatschappelijke Beekse verkeer. Vorig jaar is na een grote verbouwing een prachtige, zogenoemde Buurtkamer in Grand-Café-sfeer gecreëerd, inclusief een groot buitenterras. Er zit een volledig professionele ingerichte keuken en bar in, die naast de maatschappelijke activiteiten, mogelijkheden biedt voor horeca-exploitatie.

 

Bestuur

Een vrijwillig bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de gemeenschaps-doelstelling, het strategisch beleid en keuzes van samenwerkingspartners/huurders, het in stand en toekomstbestendig houden van het gebouw (onderhoud/verduurzaming/aanpassingen, etc.), het professioneel inrichten van beheer en exploitatie, en het financieel gezond houden van het Kulturhus..

 

Wie zoeken wij?

Het bestuur zoekt per direct een horecaondernemer, die het dagelijkse beheer en de horeca van het Kulturhus voor zijn rekening en risico wil nemen. Het bestuur wil hierin graag samen optrekken met de ondernemer. Wij gaan uit van gezamenlijke kwartaalbesprekingen aan de hand van kwartaaloverzichten (financieel en inhoudelijk). Het doel is om de gezamenlijke talenten, creativiteit en netwerken maximaal in te zetten om het Kulturhus tot het bruisend hart van Beek én een succesvolle business te maken.

 

Wat verwachten we?

We verwachten van deze ondernemer een rol op drie terreinen, die we hierna zullen omschrijven:

 • Gastheer/-vrouwschap en horeca
 • Verhuur van niet vast verhuurde delen
 • Dagelijks operationeel management

 

 1. Gastheer/-vrouwschap en horeca

Gastheer/-vrouw zijn van een gemeenschapshuis

Een gemeenschapshuis heeft als eerste doelstelling om een gezellige en veilige ontmoetingsplek te zijn voor de bewoners van Beek. Gastheer-/gastvrouwschap betekent dus allereerst mensen open en hartelijk ontvangen, op hun gemak stellen en waar nodig op weg te helpen met wat ze zoeken.

Mensen zijn niet verplicht om een consumptie te gebruiken. Pas op de tweede plaats kan het zo zijn dat mensen iets willen gebruiken, waardoor de horeca-functie in beeld komt.

We verwachten van deze ondernemer dus op de eerste plaats dat hij/zij de doelstelling en waarden onderschrijft van een gemeenschapshuis. Onderschrijven betekent vooral ernaar handelen.

Wat zien we hem/haar dan in de praktijk doen:

 • Gemeenschapsactiviteiten bevorderen en mogelijk maken en actief meedenken in de ontwikkeling hiervan
 • Het Grand Café (na 16.00 uur) ontwikkelen tot een gezellige plek die mensen trekt
 • Goede afstemming met de buurtkamer/ontmoeting.
 • Afspraken maken over horecaprijzen met verenigingen bij grote evenementen
 • Goede afstemming met opbouwwerker en professional van de Ontmoeting (Kalorama)
 • Vrijwilligersgroepjes bevorderen en met hen in een goede sfeer samenwerken

 

Horeca: aantrekkelijk en laagdrempelig

De horecavoorziening veraangenaamt het verblijf en past bij de activiteiten die er plaats vinden. In het Beekse zien wij een mogelijkheid voor een laagdrempelige eetgelegenheid met een eigen formule en sfeer.

Deze uitstraling verwachten wij terug te zien in de horecavoorziening:

 • Professioneel, schoon en alert
 • Laagdrempelig met niveau (niet volks, wel gewoon)
 • Sfeer van versgebakken appeltaart en heerlijke koffie
 • Sfeer van werken met lokale producten en lokale leveranciers
 • Sfeer van samen eten en wellicht ook samen koken
 • Voldoen aan alle voorschriften t.a.v. alcohol-, horeca-, hygiënewetgeving.
 • Goede begeleiding en instructie van medewerkers (personeelsbeleid)
 • Eindverantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de horeca.

 

Programmering: divers en aantrekkelijk

In het Kulturhus is het de programmering die het aantrekkelijk maakt om er te komen. Wat is er te doen? Waar kunnen we aan meedoen, naar kijken, aan meehelpen, het over hebben, etc.?

Wat hopen we dan in de praktijk te zien:

 • Een programmering met, van en door lokale personen of groepen
 • Een programmering, die mensen aantrekt en het Kulturhus doet bruisen
 • Muziek, cabaret, theater, film/multimedia en andere optredens
 • Natuur, monument en landschap, historie, cultuur, gezondheid, etc.
 • Samenwerken met de Universiteit van Beek (programma van de bibliotheek)
 • Workshops in de sfeer van gezondheid, beweging, valpreventie
 • Workshops in de sfeer van koken, zingen, dansen, aikido, etc.

 

Voorwaarden

Horeca-exploitatie in de foyer (de hele dag) en Buurtkamer (van 9-16 uur onder speciale condities, vanaf 16.00 uur vrij in te vullen). Horeca-papieren en BHV-papieren vereist.

 

 1. Verhuur van niet vast verhuurde delen

Er zijn ruimtes beschikbaar voor seizoens- en incidentele verhuur:

 • Gymzaal
 • Muziekzaal
 • Kleine vergaderzaal
 • Kleine oefenruime/spreekkamer

Daarnaast is de BUB-ruimte gedurende 10 uur per week voor verhuur beschikbaar. Ook kan de foyer en het Grand Café (na 16.00 uur) soms ‘verhuurd’ worden voor evenementen e.d., waarbij het uitgangspunt is dat de betreffende activiteit/programma voor iedereen toegankelijk is (eventueel met entree). Er is reeds een goede bezetting met relatief vaste huurders.

 

 1. Dagelijks operationeel management

De ondernemer is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het Kulturhus.

Daarbij horen:

 • Dagelijks management: met 8 vaste huurders (Gemeente, Kalorama, Bibliotheek, KION, ZZG en GGD, BUB, Ruilhus) en vele relatief ‘vaste gebruikers’ (huurders gym-/muziekzaal, verenigingen, bedrijven: bv Biezenkamp, KNA, All Music, BUB, KBO, Zonnebloem, diverse sportclubs, Open coffee voor ondernemers, etc.)  ben je er voor openen en sluiten, sleutelbeheer, alarm, klein onderhoud, toezicht op uitvoering onderhoudscontracten, bedrijfshulpverlening en aanspreekpunt voor wat zich maar voordoet.
 • Schoonmaak van de niet vast verhuurde delen van Kulturhus (zie onder 2). Dat is in totaal 1.463 m2, waaronder keuken/bar en 3 toiletgroepen.
 • Openingstijden: van 7.30 uur tot 23.00 uur op alle werkdagen. In de weekenden en op feestdagen kan dat verschuiven van bijvoorbeeld 9.00-01.00 uur, aansluitend bij werkzaamheden en activiteiten.

 

Op welke kosten moet u rekenen?

Stichting Kulturhus Beek brengt bij u de volgende kosten in rekening:

 • Huur voor de verhuurbare ruimtes en de algemene ruimtes voor horeca en activiteiten, inclusief bar/keuken (met gebruik inventaris en apparatuur), is een marktconform percentage van de omzet en excl. kosten gebruiksmiddelen (conform verdeelsleutel vaste gebruikers). Eigen investeringen zijn bespreekbaar.
 • Energiekosten (gas, water, elektriciteit, verontreinigingsheffing) op basis van voorschot en verrekening.
 • Internetgebruik en aansluiting
 • Telefoonkosten worden doorberekend.

 

Wat vragen wij u ter voorbereiding op het selectiegesprek?

Het selectiegesprek vindt plaats met twee bestuursleden en een extern adviseur, die het gesprek leidt. Wij gaan graag met u in gesprek over uw motivatie, ideeën en mogelijkheden. Ter voorbereiding daarop vragen wij van u:

 1. Schets voor ons een beeld (2 A4-tjes), uw visie, op welke wijze u het KH wilt runnen:
 • Welke sfeer treffen we dan aan, met welke ingrediënten?
 • Wat gaat kenmerkend worden voor de nieuwe Buurtkamer en (na 16.00 uur) het Grand Café?
 • Welke doelgroepen treffen we aan, hoe en waarmee trek je die aan?
 • Welke samenwerkingen, met welke partners, ontwikkel je en haal je in huis?
 • Welke activiteiten, programmering, festiviteiten ontwikkel je en haal je in huis?
 1. Schets voor ons het financiële plaatje dat u daarbij voor ogen staat. Hoe gaat u de business rendabel maken? Dit mag een groeimodel zijn dat in drie jaar gerealiseerd kan worden.
 2. Een CV dat een beeld geeft van uw relevante kwaliteiten, kennis en ervaring.

Geïnteresseerd? Wij zien uw motivatiebrief, businessplan en CV graag uiterlijk 14 maart 2018 tegemoet, welke u per e-mail mag richten aan het Bestuur van Stichting Kulturhus Beek via kellyvandriel@hotmail.com.

Meer informatie over het Kulturhus kunt u vinden op deze website